Mokestis už mokslą

TAURAGĖS MUZIKOS MOKYKLOS MOKESČIO UŽ MOKSLĄ MOKĖJIMO IR MOKESČIO UŽ MOKSLĄ LENGVATŲ SUTEIKIMO TVARKA

Mokestis už mokslą, galioja nuo 2016m. sausio 1 dienos (kaina mėnesiui):

 • Ankstyvasis muzikinis ugdymas - 9 EUR.
 • Pradinis ir pagrindinis muzikinis ugdymas  - 10,00 EUR.
 • Muzikos mėgėjų ugdymas  - 10,00 EUR.
 • Kryptingas muzikinis ugdymas meno kolektyvuose – 5,00 EUR.
 • Mokestis už mokslą mokamas kas mėnesį  iki 20 dienos  Luminor Bank AB (DNB banke), Dariaus ir Girėno g. 7. Mokant banke internetu, mokyklos sąskaitos Nr. LT 314010041600060220, Luminor Bank AB (DNB banke). Būtina nurodyti: mokesčio kodą pagal pagrindinio instrumento mokytoją, už kokį laikotarpį (mėnesį) mokama, mokinio vardas, pavardė.  Galima mokėti pusmečiais iškarto: už rugsėjo- gruodžio mėn. ( 4 mėn.), ir už sausio - gegužės mėn.( 5 mėn.).

Mokesčių kodai, pagal pagrindinio instrumento mokytoją:

 • D. Žukauskienė - 01
 • V.Žičkus - 02
 • N.Zurlienė - 03
 • R.Ratkevičienė - 04
 • J.Valskienė - 05
 • E.Jakienė - 06
 • G. Bartušis - 07
 • A.Sanijevienė - 08
 • L.Bagdonienė - 09
 • V.Bartušienė -  11
 • J.Jankauskas - 12
 • R.Kazlauskas - 14
 • J. Stažienė- 16
 • T. Geštautas - 17
 • S.Bernotas - 18
 • A.Petraitis - 19
 • L.Dumbauskienė - 20
 • D.Karbauskienė - 21
 • J. Kalvanas - 25
 • T.Altaravičius - 26
 • L.Rudminienė - 27
 • G.Červinskienė - 29
 • A.Petraitienė - 30
 • V.Sanijevienė - 31
 • I.Sadauskienė - 32

Atnaujinta (Trečiadienis, 02 Spalis 2019 12:12)